Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου την Τετάρτη 08.09.2021

| ,

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 08.09.2021 και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με:

  1. το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α).
  2. την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.52666(ΦΕΚ 3958 Β/27.08.2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00».

ΘΕΜΑ:

  1. Λήψη απόφασης – γνωμοδότησης προς ενδοδικαστική συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς σε συμβούλιο επί υπόθεσης αγωγής ανώνυμης εταιρίας
    Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Σαμαράς

Σχετικά Άρθρα


© All rights reserved.
Developed by MagicAnes

Επικοινωνία
EMAIL: [email protected]