Περιγιάλι στην Ολυμπιακή Ακτή

Uniknk Tatoo

Erato Wine Restaurant…

ΟΔΗΓΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

J’AI LA TÊTE DANS LES NUAGES !!!

Αφιερωμένο στους
φίλους μας από την Γαλλία…

Les nuages sont si bas que
l’on a l’impression d’être sur le toit du
monde..
Le village de Kastania se
situe à 1100 m d’altitude dans le
département de Imathia au Nord de la
Grèce.
Il y fait bon vivre en
été…
Il y a beaucoup de neige
en hiver et souvent les nuages descendent plus bas que le village …
C’est tres impressionant
!! C’est aussi très romantique !!
Isabelle Dedes

Share this post