Ανακοίνωση από την Συντονιστική Επιτροπή Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Πιερίας

| ,

𝜢 𝜮𝝊𝝂𝝉𝝄𝝂𝜾𝝈𝝉𝜾𝜿ή 𝜠𝝅𝜾𝝉𝝆𝝄𝝅ή 𝜫𝝄𝝀𝜾𝝉𝜾𝝈𝝉𝜾𝜿ώ𝝂 𝜮𝝊𝝀𝝀ό𝜸𝝎𝝂 𝜨. 𝜫𝜾𝜺𝝆ί𝜶ς 𝜺𝝂𝜼𝝁𝜺𝝆ώ𝝂𝜺𝜾 ό𝝉𝜾,
𝑻𝝄 𝜮ά𝜷𝜷𝜶𝝉𝝄 24 𝜜𝝅𝝆𝜾𝝀ί𝝄𝝊 2021 𝜿𝜶𝜾 ώ𝝆𝜶 17:00𝝁.𝝁. 𝝈𝝉𝜼𝝂 𝝅𝝀𝜶𝝉𝜺ί𝜶 𝜠𝝀𝜺𝝊𝜽𝜺𝝆ί𝜶ς 𝜥𝜶𝝉𝜺𝝆ί𝝂𝜼ς, 𝜽𝜶 𝝅𝝆𝜶𝜸𝝁𝜶𝝉𝝄𝝅𝝄𝜾𝜼𝜽𝜺ί – 𝝁𝜺 𝝉𝜼𝝂 𝝉ή𝝆𝜼𝝈𝜼 ό𝝀𝝎𝝂 𝝉𝝎𝝂 𝝅𝝆𝝄𝜷𝝀𝜺𝝅ό𝝁𝜺𝝂𝝎𝝂 𝝊𝜸𝜺𝜾𝝄𝝂𝝄𝝁𝜾𝜿ώ𝝂 𝝁έ𝝉𝝆𝝎𝝂 – 𝜺𝜾𝝆𝜼𝝂𝜾𝜿ή 𝝈𝝊𝜸𝜿έ𝝂𝝉𝝆𝝎𝝈𝜼-𝜹𝜾𝜶𝝁𝜶𝝆𝝉𝝊𝝆ί𝜶 𝜸𝜾𝜶 𝝉𝝄 𝝈ύ𝝂𝝄𝝀𝝄 𝝉𝝎𝝂 𝝅𝝆𝝄𝜷𝝀𝜼𝝁ά𝝉𝝎𝝂 𝝅𝝄𝝊 έ𝝌𝝄𝝊𝝂 𝜶𝝂𝜶𝜿ύ𝝍𝜺𝜾 𝜶𝝅ό 𝝉𝜼𝝂 𝝅𝜶𝝆𝜶𝝉𝜺𝝉𝜶𝝁έ𝝂𝜼 𝝅𝜺𝝆ί𝝄𝜹𝝄 𝝉𝜼ς 𝝅𝜶𝝂𝜹𝜼𝝁ί𝜶ς, 𝝉𝜶 𝝄𝝅𝝄ί𝜶 𝜶𝝋𝝄𝝆𝝄ύ𝝂 ό𝝀𝝄𝝊ς 𝝉𝝄𝝊ς 𝜫𝝄𝝀𝜾𝝉𝜾𝝈𝝉𝜾𝜿𝝄ύς 𝜮𝝊𝝀𝝀ό𝜸𝝄𝝊ς, 𝝉ό𝝈𝝄 𝝉𝝄𝝊 𝝂𝝄𝝁𝝄ύ 𝜫𝜾𝜺𝝆ί𝜶ς ό𝝈𝝄 𝜿𝜶𝜾 𝝉𝜼ς 𝜲ώ𝝆𝜶ς 𝝁𝜶ς.
𝜥𝜶𝝉ά 𝝉𝜼𝝂 έ𝝂𝜶𝝆𝝃𝜼 𝝉𝜼ς 𝜺𝜿𝜹ή𝝀𝝎𝝈𝜼ς 𝜽𝜶 𝝍𝜶𝝀𝝀𝜺ί 𝜺𝝅𝜾𝝁𝝂𝜼𝝁ό𝝈𝝊𝝂𝜼 𝜹έ𝜼𝝈𝜼 𝜶𝝅ό 𝝉𝝄𝝂 𝜮𝜺𝜷𝜶𝝈𝝁𝜾ώ𝝉𝜶𝝉𝝄 𝜧𝜼𝝉𝝆𝝄𝝅𝝄𝝀ί𝝉𝜼 𝜥ί𝝉𝝆𝝄𝝊ς 𝜥𝜶𝝉𝜺𝝆ί𝝂𝜼ς 𝜿𝜶𝜾 𝜫𝝀𝜶𝝉𝜶𝝁ώ𝝂𝝄ς 𝜿.𝜿. 𝜞𝜺ώ𝝆𝜸𝜾𝝄, 𝜸𝜾𝜶 𝝉𝝄𝝊ς 𝜼𝝆𝝎𝜾𝜿ώς 𝝅𝜺𝝈ό𝝂𝝉𝜺ς 𝜿𝜶𝝉ά 𝝉𝜼𝝂 𝜠𝜽𝝂𝜾𝜿ή 𝜫𝜶𝝀𝜾𝜸𝜸𝜺𝝂𝜺𝝈ί𝜶 𝝉𝝄𝝊 1821.
𝜣𝜶 𝜶𝜿𝝄𝝀𝝄𝝊𝜽ή𝝈𝜺𝜾 𝜿𝜶𝝉ά𝜽𝜺𝝈𝜼 𝝈𝝉𝜺𝝋ά𝝂𝝄𝝊 𝜿𝜶𝜾 𝝄𝝁𝜾𝝀ί𝜶 𝜶𝝅ό 𝜺𝜿𝝅𝝆ό𝝈𝝎𝝅𝝄 𝝉𝜼ς 𝜹𝜾𝝄𝝆𝜸𝜶𝝂ώ𝝉𝝆𝜾𝜶ς 𝜮𝝊𝝂𝝉𝝄𝝂𝜾𝝈𝝉𝜾𝜿ής 𝜠𝝅𝜾𝝉𝝆𝝄𝝅ής, ό𝝅𝝄𝝊 𝜽𝜶 𝜶𝝂𝜶𝜹𝜺𝜾𝝌𝜽𝝄ύ𝝂 𝝉𝜶 𝝈𝝊𝝈𝝈𝝎𝝆𝜺𝝊𝝁έ𝝂𝜶 𝝅𝝆𝝄𝜷𝝀ή𝝁𝜶𝝉𝜶 𝝉𝝎𝝂 𝜫𝝄𝝀𝜾𝝉𝜾𝝈𝝉𝜾𝜿ώ𝝂 𝜮𝝊𝝀𝝀ό𝜸𝝎𝝂.
𝜢 𝜺𝜿𝜹ή𝝀𝝎𝝈𝜼 𝜽𝜶 𝝄𝝀𝝄𝜿𝝀𝜼𝝆𝝎𝜽𝜺ί 𝝁𝜺 𝝉𝜼𝝂 𝜶𝝂𝜶𝜿𝝄ί𝝂𝝎𝝈𝜼 𝜿𝝄𝜾𝝂𝝄ύ 𝝍𝜼𝝋ί𝝈𝝁𝜶𝝉𝝄ς 𝝅𝝆𝝄ς 𝜶𝝅𝝄𝜹𝝄𝝌ή.


Η Συντονιστική Επιτροπή
• Ένωση Ποντίων Πιερίας
• Σύλλογος Μικρασιατών Πιερίας
• Σύλλογος Ηπειρωτών Πιερίας
• Πολιτιστικός Σύλλογος Κατερίνης Δρυάνιστα
• Σύλλογος Σαρακατσαναίων Ν. Πιερίας ”Ο Κατσαντώνης”
• Θρακική Εστία Κατερίνης
• Σύλλογος Κοκκινοπλιτών Ν. Πιερίας. “Ο Όλυμπος”
• Πολιτιστικός Σύλλογος Σ.Ε.Δ.Α.Π. Κατερίνης
• Εργαστήρι Κρητικής Παράδοσης και Πολιτισμού Ν. Πιερίας
“Το Ξαθέρι”
• Σύλλογος Αηδημητρινών Κατερίνης
• Μορφωτική Ένωση Καταφυγιωτών Κατερίνης
• Χορευτικός Όμιλος Κατερίνης

Περισσότερα: Δημοφιλή του μήνα

Σχετικά Άρθρα

Title

© All rights reserved.
Developed by MagicAnes

Επικοινωνία
EMAIL: [email protected]