Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

POS: Υποχρεωτική εφαρμογή στους παιδικούς σταθμούς. Πού αλλού θα εφαρμοστεί

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η σύνταξη απόφασης από το υπουργείο Οικονομικών για την επέκταση της υποχρεωτικής εγκατάστασης συσκευών ηλεκτρονικών χρεώσεων POS σε περισσότερους κλάδους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η υπουργική απόφαση θα προβλέπει την επέκταση της υποχρεωτικής εγκατάστασης συσκευών ηλεκτρονικών χρεώσεων POS στους εξής κλάδους:

– στους παιδικούς σταθμούς και γενικότερα στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών προσχολικής αγωγής

– στις εταιρείες και τους επαγγελματίες επισκευής ειδών προσωπικής οικιακής χρήσης

– στις ταχυδρομικές υπηρεσίες

– στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής

Η απόφαση θα δίνει τετράμηνη προθεσμία στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων προκειμένου να εγκαταστήσουν τη συσκευή POS. Εφόσον δεν το κάνουν και εντοπιστούν κατά τη διενέργεια ελέγχου ή έπειτα από καταγγελία, τότε θα τους επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ. Πάντως, στην παρούσα φάση θα εξακολουθήσουν να παραμένουν εκτός υποχρέωσης εγκατάστασης POS σε περίπτερα και τα ταξί. Σε ό, τι αφορά στα ταξί, υπάρχει μια εκκρεμότητα με τον εκσυγχρονισμό των φορολογικών μηχανισμών που διαθέτουν, οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να διασυνδεθούν με POS.

Έθνος

Share this post