Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φαρμακοποιών Πιερίας που προήλθε από τις εκλογές της 17ης Νοεμβρίου 2019, συνήλθε την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, στα γραφεία του Συλλόγου (κτίριο Σ.Υ.Φ.Α Πιερίας) και αφού διαπιστώθηκε η απαρτία που προβλέπεται από το άρθρο 37 του ν.3061/28 με ομόφωνη απόφαση συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Κουϊμτζίδης Ελευθέριος πρόεδρος

Τριανταφυλλόπουλος Αλκιβιάδης αντιπρόεδρος

Παχυγιαννάκης Νικόλαος γενικός γραμματέας

Οικονόμου Χρήστος ταμίας

Καλιαμπός Διονύσιος μέλος

Μαρινόπουλος Δημήτριος μέλος

Μπιτόπουλος Στέφανος μέλος

Μπουτογιάννης Γεώργιος Μέλος

Χρυσάφης Βασίλειος μέλος