Ενεργοποίηση επιταγών κατάρτισης (VOUCHER) – Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

Από σήμερα, 27/01/2020, ξεκινά η ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ”. Η περίοδος ενεργοποίησης των επιταγών κατάρτισης θα διαρκέσει έως και 28/02/2020.

Ακόμη, υπενθυμίζετε ότι ως καταληκτική ημερομηνία έναρξης της θεωρητικής κατάρτισης (ημερομηνία πρώτου μαθήματος) έχει οριστεί η 13η/03/2020, σύμφωνα με την από 23/01/2020 σχετική ανακοίνωση.