email: odigospierias@gmail.com
κινητό: 693 486 8098 Τάσος

Αλήθειες και ψέματα του Δημάρχου Πύδνας-Κολινδρού

διαφήμιση

Αλήθειες και ψέματα του Δημάρχου Πύδνας-Κολινδρού

 Πριν λίγες μέρες, η παράταξη του “κυρίου Λαγδάρη” επικαλούμενη σχετική διάταξη, ζήτησε την πραγματοποίηση εκτάκτου συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Πύδνας-Κολινδρού με θέμα «Προγραμματισμός και υλοποίηση των απαραίτητων έργων για την άρδευση του δήμου Πύδνας-Κολινδρού». Η έκτακτη συνεδρίαση που έπρεπε να πραγματοποιηθεί εντός τακτής προθεσμίας, πραγματοποιήθηκε την 8-6-2022. Μετά την πραγματοποίηση της εν λόγω συνεδριάσεως, ο  “κύριος Λαγδάρης” (παρουσιαζόμενος ως “Γραφείο τύπου δημοτικής παράταξης”) εξέδωσε ανακοίνωση/λίβελο εναντίον μου. 

    Βασικός σκοπός του παρόντος δεν είναι να απαντήσω στα ψέματά του αλλά πρωτίστως να ενημερώσω τους συνδημότες μας για το πολύ σοβαρό θέμα της αρδεύσεως γεωργικών εκτάσεων του δήμου μας από τον ποταμό Αλιάκμονα, το οποίο κατά την προσφιλή του τακτική ο “κύριος Λαγδάρης” προσπαθεί να εκμεταλλευθεί πολιτικά παραπληροφορώντας. 

    Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι αλήθειες και ποια τα ψέματα.

    Οι αλήθειες:

    1η αλήθεια: Κατά την προηγούμενη Δημοτική περίοδο ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού σε συνεργασία με τους όμορους δήμους της Ημαθίας, ανέλαβαν πρωτοβουλία για την επικαιροποίηση παλαιάς μελέτης (από τη δεκαετία του ´70) που αφορά την άρδευση γεωργικών εκτάσεων των εν λόγω δήμων με νερό από τον ποταμό Αλιάκμονα. 

    2α αλήθεια: Ο δήμος μας είχε δεχθεί να υπάρχει στον τίτλο της μελέτης η λέξη ”Αιγινίου” (όπως ο “κύριος Λαγδάρης” παραδέχθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτ. Συμβουλίου της 8-6-2022) και όχι “δήμου Πύδνας-Κολινδρού”. 

    3η αλήθεια: Κατά την προαναφερθείσα συνεδρίαση του Δημοτ. Συμβουλίου, τόσο ο Δήμαρχος -κατά τα περίπου 35-40´ της παρουσίας του- όσο και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούσαν το θέμα για το οποίο προκλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση. 

    4η αλήθεια: Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συμπεριέλαβε στον προγραμματισμό του τη δημοπράτηση συμβάσεως για εκπόνηση μελέτης με τίτλο “Επικαιροποίηση και τροποποίηση Μελετών Εγγειοβελτιωτικών Έργων Βεργίνας-Αιγινίου”.

    5η αλήθεια: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του προαναφερθέντος Υπουργείου, η συνολική ποσότητα νερού που μπορεί να διατεθεί από τον ποταμό Αλιάκμονα για την άρδευση των αγροτικών εκτάσεων που θα συμπεριλάβει η μελέτη είναι 65 εκατομμύρια κυβικά μέτρα κατ’ έτος.

     6η αλήθεια: Η μελέτη θα συμπεριλαμβάνει οικονομοτεχνικά στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για να επιτευχθεί η χρηματοδότηση για την υλοποίηση/κατασκευή του έργου. 

    7η αλήθεια: Μετά τη ολοκλήρωση της μελέτης, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα μεριμνήσει για την κατασκευή του έργου επιδιώκοντας τη χρηματοδότησή του μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

    Τα ψέματα:

    1ο ψέμα: Αναγράφεται στην ανακοίνωση/λίβελο: “Σήμερα το έργο αυτό βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης”. Σύμφωνα με έγγραφο που μας απέστειλε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, “Η Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχει στον προγραμματισμό της τη δημοπράτηση της σύμβασης εκπόνησης μελέτης…”. Η υλοποίηση της μελέτης/κατασκευή του έργου δυστυχώς δεν θα ξεκινήσει άμεσα. Φυσικά, γι’ αυτό δεν ευθύνεται ο δήμος μας. 

    2ο ψέμα: Αναγράφεται στην ανακοίνωση/λίβελο: “…η άρδευση περιορίζεται μόνο στη δημοτική ενότητα του Αιγινίου, και δεν περιλαμβάνει τις δημοτικές ενότητες Κολινδρού, Μεθώνης και Πύδνας όπως τις είχαμε συμπεριλάβει στην αρχική πρόταση μας”.  Αφού τις είχαν συμπεριλάβει στην αρχική πρόταση, για ποιο λόγο στον τίτλο της μελέτης δεν φρόντισαν να αναφέρεται ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού αλλά αναφέρεται μόνο το Αιγίνιο;

    3ο ψέμα: Σε δισέλιδο προεκλογικό έντυπο που είχε κυκλοφορήσει η παράταξη του “κυρίου Λαγδάρη”, σε παράγραφο με τίτλο «Έργα με εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή ή εθνική χρηματοδότηση που ήδη υλοποιούνται» έγραφε: «Μελέτη άρδευσης όλου του δήμου (2.500.000 €)». Το ποσό αυτό προσέθεταν στο «Σύνολο ενταγμένων έργων» που σύμφωνα με τα γραφόμενά τους έφθαναν στα 14.000.000€. (Η ανάλυση των αναγραφομένων στο εν λόγω έντυπο, δεν είναι της παρούσης). Το παρουσίαζαν δηλαδή ως μελέτη που πραγματοποιείται από το δήμο. Πράγματι, είχα θεωρήσει εξαιρετικά υπερβολικό το ποσό των 2.500.000 €  για μελέτη πραγματοποιούμενη από το δήμο και είχα υποσχεθεί ότι θα ήταν από τα πρώτα πράγματα που θα ψάξω μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου. Έτσι και έκανα, τόσο γι ´αυτό όσο και για άλλα θέματα, τηρώντας το “Όλα στο φως”. Είχα διαπιστώσει λοιπόν ότι για το συγκεκριμένο θέμα δεν υπήρχε κάποια οικονομική ατασθαλία, αφού άλλωστε δεν επρόκειτο για μελέτη διενεργούμενη από το δήμο μας. Ήταν απλώς ένα ακόμη προεκλογικό ψέμα. Για το λόγο αυτό δεν είχα δώσει συνέχεια. 

    Συνοψίζοντας:

    –   Το θέμα της αρδεύσεως είναι πολύ σημαντικό για το δήμο μας και κάθε Δημοτική Αρχή οφείλει να μεριμνά για τη βελτίωσή του. Αυτό κάνει η παρούσα Δημοτική Αρχή, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο πολύ μεγάλο έργο, αλλά και με “μικρά” και πολύ ουσιαστικά έργα, τα οποία διευκολύνουν τους αγρότες μας. (Πρόσφατα ολοκληρώθηκε επέκταση περίπου 1.600 μέτρων αρδευτικού δικτύου στην Παλαιόστανη).  Γνώμονάς μας είναι η ουσία και όχι ο εντυπωσιασμός. 

    –   Επιδίωξη και πρόθεσή μας είναι να διεκδικήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα από τα προαναφερθέντα 65 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άρδευση όσο το δυνατόν περισσοτέρων εκτάσεων σε όλο το δήμο και όχι μόνο στην περιοχή του Αιγινίου. 

    –   Ο “κύριος Λαγδάρης” γνώριζε λεπτομερώς το τί έγινε με την ώρα πραγματοποιήσεως τις εκδηλώσεως στην Κατερίνη που αφορούσε την παρουσίαση του προγράμματος του 51ου Φεστιβάλ Ολύμπου, καθώς και το ότι έπρεπε οπωσδήποτε να είμαι εκεί. Ακόμη, γνώριζε ότι ουδέποτε στο παρελθόν απουσίασα από συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρ ´όλα αυτά, προκειμένου να με προσβάλλει, χρησιμοποίησε δύο απολύτως απαξιωτικές λέξεις. Τις λέξεις “λιποταξία” και “φόβος”. Λιποτάκτης δεν υπήρξα ποτέ στη ζωή μου και φυσικά δεν πρόκειται να γίνω τώρα. Όσον αφορά το φόβο, αυτόν πρέπει να τον αισθάνονται οι ένοχοι…

Σε κάθε περίπτωση, έκανε πολύ άσχημα που “διέβη τον Ρουβίκωνα”…

15-6-2022

Αναστάσιος Δ. Μανώλας

Δήμαρχος Πύδνας-Κολινδρού

Ειδήσεις σε ετικέτες

Η ειδική συνεδρίαση Δ.Κατερίνης μετατράπηκε σε απολογία Κουκοδήμου

Σχετικά άρθρα

Δήμος Πύδνας - Κολινδρού
Έναρξη του Κολυμβητηρίου Κολινδρού για την κολυμβητική περίοδο 2024-Ανακοίνωση για τη λειτουργία των μαθημάτων – Έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφής παιδιών για την Κολυμβητική σεζόν 2024.

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Κολινδρού πρόκειται να  λειτουργήσει για την κολυμβητική