email: odigospierias@gmail.com
κινητό: 693 486 8098 Τάσος

Πιερική Αναπτυξιακή: Βιωματικές ιστορίες επιτυχίας ευφυούς γεωργίας Νο7: Υδροπονία και Νο8 Ευφυής Γεωργία στην Ελλάδα

διαφήμιση

Θερμοκήπιο υδροπονίας
Ο Jim είναι ένας αγρότης που ζει στη Νότια Ιταλία και έχει μια παραδοσιακή μονάδα παραγωγής ντομάτας θερμοκηπίου. Φυσικά, η νότια Ιταλία έχει τις βέλτιστες καιρικές και κλιματικές συνθήκες για την παραγωγή ντομάτας υψηλής ποιότητας για σάλτσα ή ωμή κατανάλωση. Έχει επενδύσει πάρα πολύ χρόνο και κόπο την τελευταία δεκαετία που κάνει αυτή τη δουλειά. Θα ήθελε να ενσωματώσει κάποιες από τις διαθέσιμες έξυπνες τεχνολογίες που σχετίζονται με τη φυτική παραγωγή σε περιβάλλον θερμοκηπίου.
Η ιδέα ήταν να μετατρέψει την παραδοσιακή του παραγωγή τομάτας στο θερμοκήπιο σε υδροπονική παραγωγή τομάτας (Εικόνα). Για το σκοπό αυτό, επένδυσε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό που περιελάμβανε τεχνικές αλλαγές στο δάπεδο των θερμοκηπίων, αισθητήρες, μονάδα ελέγχου κ.λπ. Φυσικά, παρακολούθησε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με την υδροπονία για να έχει τη γνώση χρήσης των νέων τεχνολογιών. Εν συντομία, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένους αισθητήρες για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας μέσα στο θερμοκήπιο αλλά και οι κύριοι έξυπνοι αισθητήρες σχετίζονται με τον αυτόνομο έλεγχο των θρεπτικών ουσιών που κυκλοφορούν μέσα στο σύστημα κλειστού βρόχου. Ο ποιοτικός έλεγχος του κυκλοφορούμενου νερού και των αισθητήρων συναγερμού σε περίπτωση έλλειψης ρεύματος σε ολόκληρο το σύστημα συγκαταλέγεται στις έξυπνες εφαρμογές του έξυπνου θερμοκηπίου υδροπονίας

Το θερμοκήπιο του Jim περιλάμβανε επίσης παρακολούθηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) λόγω των υδροπονικών θρεπτικών διαλυμάτων που αποτελούνται από ορυκτά άλατα διαλυμένα στο νερό. Το ιδανικό επίπεδο αγωγιμότητας για την προώθηση της ανάπτυξης ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του φυτού. Διαφορετικά υδροπονικά φυτά ανταποκρίνονται καλύτερα σε διαφορετικά θρεπτικά συστατικά.

Επίσης, ο Jim ελέγχει τα επίπεδα pH στο υδροπονικό του σύστημα, επειδή μπορεί επίσης να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία των φυτών.
Συνολικά, ο Jim ήταν πραγματικά ενθουσιασμένος που επένδυσε σε αυτήν την έξυπνη μετάβαση του παραδοσιακού του θερμοκηπίου σε υδροπονικό. Νέες προκλήσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο άμεσο μέλλον, αλλά υπάρχουν και νέες ευκαιρίες σε πιθανές νέες αγορές.

Η μετάβαση προς τεχνολογίες ευφυούς γεωργίας στην Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας

Η έξυπνη γεωργία συνολικά είναι πολυδιάστατη και συσχετίζεται με μια σειρά από έννοιες και συστήματα. Τέτοια συστήματα περιλαμβάνουν Συστήματα Πληροφοριών Διαχείρισης που στοχεύουν στη μετατροπή της γεωργικής παραγωγής σε ένα πλήρως ελεγχόμενο σύστημα. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι τεχνολογίες που βασίζονται στην αρχιτεκτονική του cloud σε συνδυασμό με την υψηλή υπολογιστική ταχύτητα καθιστούν εφικτή τη χρήση πολλαπλών μικρο-υπηρεσιών και την επικοινωνία διαφόρων συσκευών μέσω του cloud.

Ένας άλλος πυλώνας της Έξυπνης Γεωργίας είναι η αγροτική ρομποτική. Εδώ, μπορεί να αναπτυχθεί η συνέργεια μη επανδρωμένων εναέριων και επίγειων οχημάτων, καθώς και η αλληλεπίδρασή τους με τον άνθρωπο σε συστήματα αροτραίων καλλιεργειών, οπωρώνων ή κηπευτικών και σε ελεγχόμενα γεωργικά περιβάλλοντα (όπως θερμοκήπιο). Η ανάπτυξη της γεωργικής ρομποτικής θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επίγνωση και την πλοήγηση σε εσωτερικούς/εξωτερικούς χώρους, στην αυτόνομη απόκτηση δεδομένων και στον έλεγχο υψηλής ακρίβειας για τον σχεδιασμό της αποστολής, της διαδρομής και των εργασιών.

Οι εφαρμογές μηχανικής μάθησης είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την επίλυση προβλημάτων στη γεωργία. Σήμερα, με την άνευ προηγουμένου χρήση του IoT και του Cloud Computing, είναι δυνατό να εκπαιδεύσουμε μοντέλα με τεράστια ποικιλία δεδομένων από πολλαπλές πηγές και να ανακαλύψουμε νέα μοτίβα. Μερικά παραδείγματα είναι η χρήση της ταξινόμησης, των αλγορίθμων ομαδοποίησης και των τεχνητών νευρωνικών δικτύων για την ανίχνευση ζιζανίων, την πρόβλεψη απόδοσης, την πρόβλεψη καιρού και τη διαχείριση λειτουργιών.

Τέλος, η γεωργία ακριβείας είναι η διαχείριση των χωραφιών σε επίπεδο υπο-χωραφιού εφαρμόζοντας τη σωστή επεξεργασία, στη σωστή ποσότητα, στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Για τον καθορισμό όλων αυτών των παραμέτρων για τη σωστή εφαρμογή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια σειρά από αισθητήρες και άλλες πηγές πληροφοριών που αφορούν τα πεδία ενδιαφέροντος. Τα συστήματα γεωργίας ακριβείας χρησιμοποιούν συστήματα τηλεπισκόπησης και κοντινής ανίχνευσης καθώς και ασύρματους αισθητήρες ως σταθερούς αισθητήρες. Όλα αυτά τα επίπεδα πληροφοριών μπορούν να συνδυαστούν μέσω των διαδικασιών Διάχυσης Δεδομένων (Data Fusion) για την υποστήριξη των αγροτών στη λήψη αποφάσεων.

Συμπερασματικά , τέτοιες έξυπνες τεχνολογίες γεωργίας μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στο μέλλον της γεωργίας στην περιοχή της Λεκάνης της Μαύρης

Ειδήσεις σε ετικέτες

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά άρθρα